Aktuality

Od 1. ledna 2016 jsou pro Vás ukládána oznámení o uložení zásilky a výzvy s poučením na ohlašovně, v jejímž správním obvodě máte hlášen trvalý pobyt.

Ministerstvo vnitra ČR informuje o projektu s názvem Centrální místo Služeb-Komunikační infrastruktura Informačních systémů veřejné správy

Úvodem letošního prosincového jednání Zastupitelstva města Tišnova vzali zastupitelé na vědomí Zprávu o hospodaření města k 30.9.2015. Hned poté následovalo předložení rozpočtu na rok 2016. V něm rozpočet příjmů činí 155.440,7 tis. Kč, rozpočet výdajů 207.492,5 tis.

V polovině prosince roku 2013 jsme v Tišnově představili vůbec první ucelenou publikaci o městě nazvanou Tišnov, příroda – dějiny – památky – lidé. Kniha před Vánocemi sklidila velký úspěch a jen při samotném křtu se prodalo několik stovek výtisků.

Starosta města Tišnova zve všechny občany na zasedání zastupitelstva, které se koná v pondělí 21. prosince 2015 v 17:00 v budově radnice na nám. Míru č.p. 111 ve velké zasedací místnosti.

Návrh programu jednání:

V pátek 11. prosince 2015 proběhne poslední svoz nádob na bioodpad.

Městské kulturní středisko Tišnov vyhlašuje výběrové řízení na pozici

provozní pracovník kavárny Muzea města Tišnova

Náplň práce:

• obsluha v kavárně

• zajištění provozu kavárny včetně objednávek zboží, inventarizace

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje vydal brožurku s užitečnými radami, jak čelit nepříjemným nebo i nebezpečným událostem, které Vás v běžném životě mohou potkat.

Starosta města Tišnova zve všechny občany na zasedání zastupitelstva, které se koná v pondělí 7. prosince 2015 v 17:00 v budově radnice na nám. Míru č.p. 111 ve velké zasedací místnosti.

Návrh programu jednání:

Dnes bylo na základě provedených prací (zajištění utrženého svahu, odtěžení části sutin), se souhlasem statika a pod dohledem odborných firem umožněno vyjetí zaparkovaných motorových vozidel obyvatel bydlících v ulici Pod Květnicí. Následně byla ulice pro jakýkoliv provoz opětovně uzavřena.

Stránky