Aktualizovaný seznam nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí

Datum vyvěšení: 
27.8.2019
Datum sejmutí: 
31.12.2023

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových