ANKETA Chceme hezčí Tišnov!? >> výsledky

Děkujeme všem Tišnovákům,kteří se zapojili do letní ankety zaměřené na veřejný pořádek v našem městě.Cílem této ankety bylo dát vám,občanům Tišnova,prostor k vyjádření, co byste v našem městě chtěli změnit, možnost zhodnotit stav veřejného pořádku a údržby nebo také sdělit nám podněty a nápady ke zlepšení vybavenosti a prostředí ve městě.

Ankety se zúčastnilo 325 respondentů, převážně žen, a nejvíce byla zastoupena věková kategorie 30-45 let - téměř polovina všech účastníků.

Všemi zaslanými podněty a nápady se nyní zabývá Odbor správy majetku a komunálních služeb a graficky zpracované výsledky ankety vám nyní předkládáme v PDF v příloze.

Datum vytvoření: 21.10.2021 / Datum změny: 21.10.2021