Art Periscope

Společnost Art Periscope vznikla počátkem roku 2009 s úmyslem rozvíjet uměleckou výstavní činnost v tišnovském regionu. Pro začátek to byla spolupráce s MěKS Tišnov a 3-letá smlouva        o provozování a zajišťování pravidelných akcí v Jamborově galerii v Tišnově. Po tuto dobu se společnosti podařilo výrazně pozvednout úroveň výstav, kvalitu vernisáží i vlastní návštěvnost. Vystřídala se zde řada známých výtvarníků a umělců, kteří obohatili kulturní život v Tišnově. Úspěšná byla zejména spolupráce s pražskými osobnostmi Ivanem Svatošem, Vráťou Ebrem nebo Josefem Velčovským.

I když nemá v současné době Art Periscope svoji stálou výstavní galerii, je nadále aktivní: zabývá se jednak regionální vydavatelskou činností (v roce 2012 to byla kniha Tišnov v obrazech a slovech, v roce 2013 kalendář Svratka - Od pramene k Veveří a  připravuje se vydání knihy Tišnovsko a betlémy), jednak zajišťuje jednodenní akce spojené s výstavou na terase Restaurace pod Klucaninou a zabývá se také pořádáním pravidelných velikonočních a vánočních výstav (na rok 2013 se připravuje již 5. Ročník výstavy betlémů v prostorách OÚ Předkláštěří).

Od roku 2012 byla výstavní činnost Art Periscope omezena a celá společnost byla personálně přetransformována. Jejím šéfem, majitelem, dramaturgem, kurátorem, vydavatelem i mluvčím je v současné době Zdeněk Jílek, stálým fotografem Michal Beneš.

 

Adresa: 
Na Honech 1769
Obec: 
Tišnov
PSČ: 
66601
Telefon: 
+420 603 419 745