Barokní domy

Jungmannova ulice

Barokní domy

Cesta vedoucí z dnešního náměstí Komenského do Předklášteří patří k nejstarším ulicím v Tišnově. Podél ní stály odnepaměti staré výsadní, právovárečné domy, které sloužily jako hostince. Zpravidla jde o šířkový dům s mansardovou střechou a štítovými vikýři, valenou klenbou, mohutnými kamennými zdmi a průjezdem neboli mázhauzem, tj. dolní síňí, kde se provozovalo řemeslo nebo obchod. K nejzachovalejším domům patří dům Na Pernštýně, Müllerův dům (dnes Muzeum města Tišnova), dům Na Pekle, Panský dům, dům U Jana a Humpolka.

K nejstarším patří Dům Na Pernštýně. Název získal po roce 1597, kdy jej „s pivovarem a sladovnou, s vařením v něm pivem a vystavováním jich a s svobodným šenkem piva, vína s děláním sladu a sumou se všemi požitky jak i jiní výsadní právo, domové právo a svobody toho mají“ zakoupila vdova po pernštejnském hejtmanovi Mikuláši Kysligovi z Vidolce.

K nejmalebnějším patří Dům U Jana s vysokým volutovým štítem a křehkou fasádou, doplněnou dvěma freskami světců v rokokových štukových rámech. Pověst praví, že se měl právě v tomto domě na konci 14. století narodit přítel mistra Jana Husa, mistr Karlovy univerzity Šimon z Tišnova. Pamětní deska na fasádě však připomíná jinou významnou osobnost, dr. Jana Dvořáčka, právníka, politika,vlastence a účastníka Slovanského sjezdu v Praze v roce 1848.

Otevřeno:

V domech jsou i dnes provozovány restaurace a obchody. Za návštěvu stojí zejména Müllerův dům, kde dnes sídlí Muzeum města Tišnova.

Datum vytvoření: 22.6.2015 / Datum změny: 14.8.2019