Bc. Jiří Dospíšil

Bc. Jiří Dospíšil

Starosta
MOST

jiri.dospisil@tisnov.cz
549 439 811
608 271 172 

 

Do jeho kompetence náleží následující:

  • oblast rozpočtu, financí a hospodaření;
  • oblast strategického plánování;
  • oblast lidských zdrojů, interního auditu a krizového řízení;
  • oblast komunikace, vnějších vztahů a zahraničních styků;
  • oblast komunálních služeb;
  • oblast zdravotnictví.
Datum vytvoření: 6.11.2018 / Datum změny: 25.3.2021