Bc. Jiří Dospíšil

Bc. Jiří Dospíšil

Starosta
MOST

jiri.dospisil@tisnov.cz
549 439 811
608 271 172 

 

Do jeho kompetence náleží:

 - oblast rozpočtu, financí a hospodaření, oblast strategického plánování, oblast lidských zdrojů a interního auditu, oblast komunikace, vnějších vztahů a zahraničních styků

Datum vytvoření: 6.11.2018 / Datum změny: 20.12.2018