Bezhotovostní platby místních poplatků

Město Tišnov přechází od 1.1.2016 na nový účetní program, což se projeví na změnách při většině účetních operací.

Dovolujeme si proto požádat všechny poplatníky, aby při placení místních poplatků upřednostňovali bezhotovostní platbu přes bankovní účet. Město Tišnov má bankovní účet veden u Komerční banky v Tišnově, číslo účtu

19-1425641/0100. Jelikož se jedná o účet transparentní, není vhodné do identifikačních znaků plateb uvádět osobní údaje a jiné citlivé informace. 

Variabilní symbol u místního poplatku za komunální odpad zůstane stejný. Informace k platbě je možné získat na tel. 549 439 838, email: alena.laskova@tisnov.cz.

Variabilní symbol k platbě za místní poplatek ze psů, prosím, ověřte na tel. 549 439 843, email: helena.marvankova@tisnov.cz

Děkujeme za pochopení.
 

Datum vytvoření: 1.12.2015 / Datum změny: 2.12.2015