Bezhotovostní platby místních poplatků

Schválením Obecně závazné vyhlášky města Tišnova č.3/2015 se výše poplatku za „komunální odpad“ pro rok 2016 nemění, ale dochází k některým úpravám, které se týkají např. změny okruhu poplatníků, kteří jsou od poplatku osvobozeni (např. nově děti do jednoho roku věku). Podrobnější informace budou zveřejněny na stránkách města a v Tišnovských novinách počátkem roku 2016.

Město Tišnov přechází od 1.1.2016 na nový účetní program, což se projeví na změnách při většině účetních operací.

Dovolujeme si požádat všechny poplatníky, aby při placení místních poplatků upřednostňovali platbu přes bankovní účet. Město Tišnov má bankovní účet veden u Komerční banky v Tišnově, číslo účtu 19-1425641/0100. Jelikož se jedná o účet transparentní, není vhodné do identifikačních znaků plateb uvádět osobní údaje a jiné citlivé informace.

Variabilní symbol u místního poplatku za komunální odpad zůstane stejný. Pokud využijete možnosti uhradit poplatek za více osob pod jedním variabilním symbolem, je třeba tuto informaci předat buď osobně na finanční odbor (budova radnice) nebo zaslat na e-mailovou adresu alena.laskova@tisnov.cz (tel. 549 439 838). Lze pro tento účel využít formulář „Prohlášení společného zástupce“, který je zveřejněný na stránkách města v sekci: úřad - potřebuji vyřídit - žádosti a formuláře - finanční odbor - místní poplatek za komunální odpad - Prohlášení společného zástupce).

Variabilní symbol k platbě za místní poplatek ze psů bude změněn, prosím, ověřte na tel. 549 439 843, email: helena.marvankova@tisnov.cz

Děkujeme za pochopení.

Datum vytvoření: 21.12.2015 / Datum změny: 22.12.2015