Bezpečnostní dobrovolník - vyhlášení dotačního programu

Vážení občané a zejména pak starostové obcí, dovolujeme si Vás informovat, že Ministerstvo vnitra (odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality) vyhlásilo dne 3. prosince 2015 výzvu k zasílání žádostí o dotace v rámci dotačního programu Bezpečnostní dobrovolník.

Cílem dotačního programu je podpora dobrovolnické činnosti obyvatel obcí a širšího zapojení veřejnosti do zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku. Obce, které mají zájem se do programu zapojit, mohou Ministerstvu vnitra zasílat žádosti o státní účelovou dotaci, a to až do výše 100 % nákladů na realizaci projektu na území obce. Žádosti lze podávat do 31. ledna 2016.

Podrobné informace k dotačnímu programu Bezpečnostní dobrovolník naleznete na internetových stránkách Ministerstva vnitra www.mvcr.cz, v sekci „Nabídky a zakázky“ pod záložkou „Dotace a granty“ (http://www.mvcr.cz/clanek/vyzva-k-zaslani-zadosti-o-poskytnuti-dotace-z-dotacniho-programu-bezpecnostni-dobrovolnik-v-roce-2016.aspx).

Kontaktní osobou pro veškeré otázky ohledně dotačního programu je Mgr. Jitka Kuřátková (tel. 974 832 338, email: jitka.kuratkova@mvcr.cz)

Datum vytvoření: 18.12.2015 / Datum změny: 18.12.2015