Bezpečnostní opatření a pomoc občanů zastavily sérii vloupání - děkujeme!

Nedávno jsme informovali o několika případech vloupání do rodinných domů na území města. O bezpečnostních opatřeních a dalším postupu jednali v pondělí 7.září u starosty Jiřího Dospíšila zástupci bezpečnostních složek města - zastupitel Štěpán Pilný, pověřený řízením Městské policie Tišnov, dále vedoucí strážník městské policie Jiří Sokol a npor. Antonín Klika z obvodního oddělení Policie ČR.

Celkem se jednalo o pět případů spáchaných v období od 19.8. do 24.8.2020. Na základě těchto případů přijaly Obvodní oddělení policie Tišnov a Městská policie Tišnov opatření spočívající ve zvýšeném výkonu služby s cílem eliminace tohoto protiprávního jednání. Především v nočních hodinách byly posíleny hlídky, a to i v civilním oděvu. V jednom případě byly podezřelé osoby vyrušeny a současně byl získán jejich popis. Bohužel se jim podařilo z místa uprchnout. Současně byl systematicky vyhodnocován kamerový systém města. 

Poděkování patří majitelům rodinných domů za ostražitost a příkladnou pomoc. Preventivní opatření spočívající v ponechání rozsvícených světel na verandách svých domů a před domy, která byla v mnoha případech zaznamenána, jsou velice účinná a nápaditá. Bez pomoci občanů se žádná policie neobejde.

Od 24.srpna již nebyla vloupání hlášena a doufejme, že tento stav vydrží.

Datum vytvoření: 8.9.2020 / Datum změny: 8.9.2020