Bezpečnostní rada ORP Tišnov mimořádně zasedala – kromě uzavřených škol přijímá Tišnov další preventivní opatření

Ve středu 11.března v dopoledních hodinách se na radnici sešli k jednání členové bezpečnostní rady. „S ohledem na vývoj situace a vládní nařízení ze dne 10. března jsem obratem svolal jednání bezpečnostní rady, k němuž jsem přizval též ředitele všech příspěvkových organizací města a všech školských zařízení, které na území města mají své sídlo. Smyslem jednání bylo vzájemně se informovat o opatřeních souvisejících s uzavřením základních a středních škol a také diskuze o dalších možných preventivních opatřeních, která ředitelé všech těchto subjektů přijali nebo mohou přijmout. Nepanikaříme, ale situaci nebereme na lehkou váhu. Apeluji na všechny obyvatele, aby se chovali zodpovědně,“ uvedl starosta Jiří Dospíšil.

Bezpečnostní rada vzala na vědomí podané informace od zástupců všech organizací a schválila dosavadní opatření. Dále přítomným ředitelkám MŠ v souladu s doporučením nadřízených orgánů a hygienické stanice doporučila pro tuto chvíli omezení provozu v mateřských školách po dohodě s rodiči. Stejně tak doporučila omezení provozu ve středisku volného času Inspiro a Městském kulturním středisku.

„S potěšením konstatuji, že všichni ředitelé tišnovských základních a středních škol promptně zareagovali na vzniklou situaci a za její zvládnutí a informování rodičů jim děkuji. Specifická je situace i u dalších organizací. S paní ředitelkou Centra sociálních služeb jsme prodiskutovali možná preventivní opatření týkající se obyvatel a návštěvníků penzionu. Uvědomujeme si, že jeho obyvatelé patří mezi potenciální ohroženou skupinu. S ředitelem Městského kulturního střediska jsme se současně dohodli na okamžitém zrušení všech plánovaných akcí (projekcí kina, divadelních představení apod.) a uzavření všech pracovišť (knihovna, galerie, muzeum, kavárna, TIC, MěKS) pro veřejnost s účinností od 12. března,“ dodal starosta Jiří Dospíšil.

Datum vytvoření: 11.3.2020 / Datum změny: 11.3.2020