Bezpečnostní rada a stálá pracovní skupina krizového štábu ORP Tišnov

KRIZOVÝ ŠTÁB ORP TIŠNOV

Funkce Orgán Titul, jméno, příjmení VTS Mobilní telefon e-mail
Předseda BR starosta města Bc. Jiří DOSPÍŠIL 549 439 811 608 271 172 jiri.dospisil@tisnov.cz
Člen BR zastupitel Štěpán PILNÝ   728 891 648 stepan.pilny@seznam.cz
Člen BR tajemnice MěÚ Mgr. Iva DVOŘÁČKOVÁ 549 439 712 737 922 675 iva.dvorackova@tisnov.cz
Člen BR Policie ČR npor. Mgr. Antonín KLIKA 974 626 750 727 934 354 bo.oop.tisnov.podatelna@pcr.cz
Člen BR vel. PS HZS npor. Karel HAMBÁLEK, DiS. 950 625 122 603 305 710 karel.hambalek@firebrno.cz
Člen BR vel. JSDH Jaroslav MUSIL   604 711 160 jarmus@seznam.cz
Člen BR ved. strážník Jiří SOKOL 549 439 858 731 127 252 jiri.sokol@tisnov.cz
Stálý host BR ved. ÚO Brno-venkov plk. Ing. Jaromír NOVOTNÝ 974 626 221 606 647 088 jaromir.novotny@pcr.cz
Tajemník BR ref. MěÚ KSTA Bc. Kristýna PEKAŘOVÁ 549 439 821 734 284 949 kristyna.pekarova@tisnov.cz
Člen SPS KŠ vedoucí OŽP MěÚ Ing. Vítězslav MARVAN 549 439 817 608 270 390 vitezslav.marvan@tisnov.cz
Člen PK ref. MěÚ ODŽÚ Ladislav PULKRÁBEK 549 439 782 604 229 041 ladislav.pulkrabek@tisnov.cz
Člen SPS KŠ ref. MěÚ OSMKS Ing. Ladislav SUCHOMEL 549 439 816 739 247 762 ladislav.suchomel@tisnov.cz
Člen SPS KŠ ref. MěÚ OSVV Viktor SVÍDA 549 439 784 608 456 992 viktor.svida@tisnov.cz
Člen SPS KŠ vedoucí OSVV MěÚ Ing. Dagmar DVOŘÁKOVÁ 549 439 774 604 242 625 dagmar.dvorakova@tisnov.cz
Člen SPS KŠ ref. MěÚ OSVV Pavel CHADIM 549 439 714 776 586 226 pavel.chadim@tisnov.cz
Člen SPS KŠ personalistka Bc. Libuše SUCHÁNKOVÁ 549 439 718 736 737 527 libuse.suchankova@tisnov.cz
Člen SPS KŠ vedoucí OSV MěÚ Mgr. Michal KUDLÁČEK, DiS. 549 439 721 777 057 519 michal.kudlacek@tisnov.cz
Člen SPS KŠ ref. MěÚ ODŽÚ Vladimír VAŘÍLEK 549 439 735 605 988 379 vladimir.varilek@tisnov.cz
Člen SPS KŠ ref. MěÚ ODŽÚ Luboš DVOŘÁČEK 549 439 752 731 127 762 lubos.dvoracek@tisnov.cz
Tajemník PK ref. MěÚ OŽP Ing. Jiřina ČECHOVIČOVÁ 549 439 832 608 717 463 jirina.cechovicova@tisnov.cz
Člen SPS KŠ zástupce HZS Ing. Jaroslav VOJTA 950 639 134 724 963 488 jaroslav.vojta@firebrno.cz
Člen SPS KŠ zástupkyně ZZS Martina VESELÁ 549 412 155 604 146 427 tisnov@zzsjmk.cz
Člen PK vedoucí OSMKS MěÚ Bc. et Bc. Yara Sukeníková 549 439 830 608 272 787 yara.sukenikova@tisnov.cz
Člen PK ref. MěÚ OSMKS Radim Král 549 439 859 731 626 988 radim.kral@tisnov.cz
Člen PK ref. MěÚ Kancelář starosty Jiří Dvořák 549 439 826 603 269 941 jiri.dvorak@tisnov.cz
Soubory: 
Datum vytvoření: 13.5.2015 / Datum změny: 2.12.2019