Biokoridor LBK 17, Tišnov

Biokoridor LBK 17, Tišnov

Předmětem projektu je založení I. etapy lokálního biokoridoru o celkové rozloze 0,567 ha v k. ú. Tišnov (p. č. 566/7, 566/30 a část 566/27). Dle platného územního plánu jsou řešené segmenty součástí ploch lokálního biokoridoru označeného číslem 17. Realizace zahrnuje založení travino-bylinného podrostu, souvislou výsadbu dřevin s keřovým ekotonem a rozvolněnou výsadbu solitérních dřevin v lučních úsecích, instalaci dočasné oplocenky a 3letou následnou péči.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí.