Bohuš Sedlák (1.1.1880 - 18.7.1957)

Bohuš Sedlák (1.1.1880 - 18.7.1957)

Narodil se 1. ledna 1880 v Tišnově do rodiny soudního úředníka. Od roku 1922 do 1938 působil jako první městský knihovník. Jeho maminka léta vedla tišnovský hostinec U Hammingerů. Tam Bohuš Sedlák měl možnost poznat mnoho významných osobností, kterým poté zpříjemňoval pobyt ve městě. Mnohým dělal i průvodce, dramatik a režisér Jaroslav Kvapil jej při pobytech v Tišnově nazýval svým „příručím“.

Sedlák byl publicista, dlouhá léta redigoval regionální týdeník Náš kraj a přispíval do řady novin včetně brněnských Lidových novin. Měl rád kulturu a zábavu. Přátelil se s mnoha osobnostmi z řad literátů či herců a přivedl je i do rodného města. Díky němu si do Tišnova také našly cestu a rády se vracely některé osobnosti tehdejšího kulturního života, jako třeba Jiří Mahen nebo Rudolf Těsnohlídek.

Je autorem knihy V závětří Květnice o životě, osobnostech a svérázných postavičkách města Tišnova (kniha je k dispozici i v tišnovské knihovně). Napsal také publikaci 40 let Sokola v Tišnově.

Od roku 1946 působil Bohuš Sedlák deset let jako okresní archivář. Zemřel v rodném Tišnově v roce 1957, bylo mu 77 let.

Datum vytvoření: 28.1.2014 / Datum změny: 31.3.2015