Borovice u vily Franke

Borovice černá (Pinus nigra)

Borovice u vily Franke
  • Skupina 2 památných stromů vyhlášena v roce 2004 Městským úřadem Tišnov, odborem životního prostředí.
  • V současnosti jsou stromy chráněny podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, § 46 odst. 1 a 2.
  • Obvody kmenů jsou 2,76 m a 2,38 m; výška stromů je 22,5 m a 19,5 m.
  • Ze zákona má každý památný strom ochranné pásmo ve tvaru kruhu o poloměru desetinásobku průměru kmene měřeného ve výšce 130 cm nad zemí. V ochranném pásmu není dovolena žádná pro památný strom škodlivá činnost.
  • Památné stromy je zakázáno poškozovat, ničit a rušit v jejich přirozeném vývoji. Ošetřování památných stromů, zásahy a činnosti v jejich ochranném pásmu je možné provádět jen s předchozím souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody.

Na sklonku 19. století byl Tišnov vyhlášen klimatickým místem a měl se stát lázeňským a odpočinkovým střediskem. Půvabný přírodní rámec a dobrá dopravní dostupnost byly pro tuto myšlenku ideálním předpokladem. Na konci nově vytýčené Riegrovy ulice bylo v roce 1899 dostavěno Kuthanovo sanatorium a vila Franke na jejím opačném konci se stala prvním rezidenčním objektem v této lokalitě. Stavebníkem vily byl Rudolf Japp, sládek z pivovaru v nedalekém Předklášteří. Brzy se však dostal do finančních potíží a objekt střídal majitele. V květnu 1932 vilu koupili manželé Antonín a Marie Frankeovi a upravili ji na penzion se zahradní kavárnou, který si brzy oblíbily osobnosti společenského a kulturního života. V knize hostů jsou zapsáni Jiří Voskovec a Jan Werich, Vlasta Burian, Bohuslav Fuchs, Eliška Junková, Gustav Frištenský a další. Stavba s historizujícími a secesními prvky však byla na sklonku války vážně poškozena. V letech 1990-1992 proběhla její komplexní obnova včetně náročné úpravy zahrady. Vila je zařazena mezi kulturní památky. Manželé Antonín Franke ml. a Petra Frankeová vrátili vile někdejší noblesu a lesk, které sem lákají i zahraniční návštěvníky. K nejvýznamnějším patří holywoodské hvězdy Sigourney Weaverová a Sam Neil. Natáčel se zde také oblíbený televizní seriál Četnické humoresky.

Obě borovice s významnou estetickou funkcí jsou mohutného vzrůstu a ve velmi dobrém zdravotním stavu. Jsou dominantami zahrady u vily, kterou podtrhují a dotvářejí. Patří k původním dřevinám vysazeným v zahradě. Mohutnější z borovic roste blíže k ulici, druhá z borovic roste soliterně v trávníku.

Datum vytvoření: 3.2.2014 / Datum změny: 31.3.2015