Část objektu č.p. 116 na náměstí Míru,Tišnov, (bývalá restaurace Pěna dní) >> k pronájmu (18. 2. 2021)

Datum: 
18.2.2021
Počet fotografií: 6
Předmětem záměru pronájmu je část objektu č.p. 116 na náměstí Míru, který je součástí pozemku parc.č.st. 85/1, v k.ú. Tišnov. Objekt sloužil do poslední chvíle jako restaurace. Bývalý nájemce nabízí vybavení restaurace za symbolickou částku. Účelem pronájmu by mělo opět být provozování restauračního zařízení, případně kavárny, cukrárny nebo jiného podobného zařízení. Předmětem záměru jsou prostory suterénu (24,38 m2), přízemí (131,16 m2), patra (153,68 m2) a zahrádky (33 m2). Nabídku je třeba podat v souladu s požadavky na zpracování nabídky, které jsou uvedeny ve vyhlášeném záměru. Nabídku může uchazeč doručit po celou dobu lhůty pro podání nabídek až do 5. 3. 2021 na podatelně města Tišnova, náměstí Míru 346. Na nabídku podanou po uplynutí lhůty pro podání nabídek se pohlíží, jako by nebyla podána. V tomto případě zadavatel bezodkladně vyrozumí uchazeče o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek. Bližší informace na webových stránkách města Tišnova v sekci Dokumenty – Záměry a u paní Ing. Petry Sedláčkové, petra.sedlackova@tisnov.cz a na tel. 549 439 852. Na uvedeném telefonním čísle si můžete zajistit i prohlídku objektu.
Autor: jiri.dvorak / Datum vytvoření: 18.2.2021 / Datum změny: 18.2.2021