Centrum sociálních služeb

Centrum nabízí zájemcům z řad seniorů celkem 145 bytů v domě s pečovatelskou službou Králova a 60 bytů v DPS K Čimperku. Obyvatelé bytů mají po celou dobu pobytu k dispozici nepřetržitou pečovatelskou službu, kterou si sjednávají podle svých potřeb na konkrétní úkony.

Centrum svým klientům (v rámci DPS, ale i v domácnostech) nabízí také pečovatelskou službu a sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením, které pravidelně využívají stovky zájemců. Posláním pečovatelské služby je poskytovat pomoc a podporu osobám v nepříznivé životní situaci, umožnit jim žít co nejdéle běžným a důstojným životem ve vlastním sociálním prostředí, podporovat jejich soběstačnost a respektovat jejich svobodnou vůli. Největší zájem je dlouhodobě o dovoz obědů, kterých CSS za měsíc rozveze po Tišnově a okolí přes 2500. Sociálně aktivizační služby zase umožňují seniorům kontakt se společenským prostředím prostřednictvím zájmových, vzdělávacích a volnočasových aktivit a poskytují sociálně terapeutické činnosti, které vedou k rozvoji nebo udržení jejich osobních a sociálních schopností a dovedností. Jedná se o všechny aktivity které pomáhají seniorům vést aktivní a společenský život, a které CSS pravidelně pořádá - výlety, zájezdy na plavání, společenské a kulturní akce, výstavy, besedy, rekondiční cvičení, rukodělné dílny, trénování paměti a další aktivity dle potřeb a zájmů seniorů.

Centrum sociálních služeb vzniklo jako příspěvková organizace města Tišnova k 1.4.2009.

 

Adresa: 
Králova 1742
Obec: 
Tišnov
PSČ: 
66601
Telefon: 
549 410 301