ČESTNÁ OBČANSTVÍ a ceny města 2021

Letos schválilo zastupitelstvo města ceny za rok 2020 i 2021.Slavnostní předání cen se skuteční pravděpodobně v jarních měsících roku 2022,kdy snad bude možné uspořádat setkání bez epidemiologických omezení.

Oceněni jsou:

Antonín Franke „in memoriam“ – jako projev úcty k jeho osobnosti za rozvoj města Tišnova a propagaci jeho dobrého jména v oblasti turistiky a cestovního ruchu. Byl jedním ze zakladatelů klubu turistů v Tišnově a jeho jednatelem.

Lubomír Kostelecký „in memoriam“ za mnohaleté úsilí v oblasti rozvoje kultury ve městě Tišnově, za šíření jeho dobrého jména nejen na kulturním poli a za celoživotní patriotismus. Návrh na udělení ocenění byl v roce 2020 při příležitosti 70. let Karasova divadla, jehož byl společně s panem K. Cejnkem zakladatelem.

Marie Valová „in memoriam“ za příkladný přístup a pomoc dětem na Tišnovsku v oblasti logopedie, za celoživotní pedagogickou práci a kulturně-společensky prospěšnou činnost v místním Sokolu.

Boris Páč - ocenění bylo navrženo za dlouholetou uměleckou práci ve významných hudebních tělesech a za sportovní činnost (violoncellista, člen Filharmonie Brno a Kvarteta města Brna, ligový volejbalista).

Datum vytvoření: 14.10.2021 / Datum změny: 14.10.2021