Chcete spolupracovat s městem jako LESNÍ STRÁŽ?

Město Tišnov hledá zájemce (dobrovolníka) o výkon LESNÍ STRÁŽE pro oblast působnosti Lesy v majetku města Tišnova, především pro přírodní památku Květnice a kopec Klucanina.

Lesní stráží může být jakákoliv fyzická osoba splňující podmínky uvedené v §38 odst. 3 zákona č. 289/1995, Sb., o lesích, která na základě ustanovení orgánu státní správy lesů vykonává ochranou službu v lesích při obecném užívání lesů občany. Prakticky to znamená, že při svém pobytu v lesích na pověřeném území dohlíží nad dodržováním lesního zákona - napomíná osoby zákon nedodržující, neodkladně oznamuje zjištěné škody a případně uděluje na místě blokovou pokutu či požaduje součinnost městské nebo státní policie.

Při výkonu své služby se prokazuje přiděleným průkazem a služebním odznakem. Možnost odměny za výkon lesní stráže formou dohody o provedení práce.

Hledáme nadšence, který má rád pohyb v přírodě, často se v lese vyskytuje a pomůže nejen při ochraně přírodní památky Květnice!

Bližší informace o právech a povinnostech lesní stráže podá referent státní správy lesů Bc. Václav Štěpánek, 549 439 832, vaclav.stepanek@tisnov.cz

 

Datum vytvoření: 15.2.2021 / Datum změny: 15.2.2021