CO JE NOVÉHO po druhém Zastupitelstvu města Tišnova?

V pondělí 19.dubna se sešlo zastupitelstvo města na druhém letošním zasedání. Kvůli protiepidemickým opatřením proběhlo opět v sále MěKS. Ani veřejnost nebyla vynechána, podněty a připomínky mohla díky technice vznášet z vedlejší místnosti. Jednání se protáhlo na téměř 6 hodin, proto zdůrazníme jen pár bodů. Celý průběh je možné zhlédnout na YouTube kanálu Tišnovské televize. (od 22.4.)

  • Začátkem března ukončil své působení na pozici místostarosty Václav Šikula (ANO 2011), novým členem zastupitelstva se stal Vladimír Lieberzeit (ANO 2011), který na zasedání složil před ostatními zvolenými kolegy slib zastupitele. Řady radních doplnil Štěpán Pilný (ANO 2011). Kvůli personálním změnám ve vedení města bylo nutné pozměnit i kompetence, které připadají jednotlivým radním. Rozdělení jednotlivých gescí najdete podrobně na webu města.
  • I přes nepřízeň způsobenou pandemií bylo hospodaření města za rok 2020 zhodnoceno pozitivně a zastupitelstvo města jej schválilo. Detailně je hospodaření k přečtení na webu: Rozpočet a hospodaření města 2020 | Město Tišnov (tisnov.cz)
  • Město Tišnov poskytlo finanční podporu celé řadě sportovních spolků, prorodinných spolků, aktivitám v životním prostředí, kultuře a dalším zájmovým činnostem ve výši 2 744 384 Kč.
  • Zastupitelé schválili návrh na návratnou finanční pomoc DSO Tišnovsko v projektu „Rozšíření systému pro oddělený sběr odpadů na Tišnovsku“ ve výši 5 mil. Kč. Svazek se zavázal k vrácení pomoci do 30. 4. 2022. Plán podporuje co největší míru separace odpadu v samotných domácnostech a eliminaci produkce směsného komunálního odpadu. Účastí na projektu město získá pro své občany nádoby na odpad v hodnotě 2 mil. Kč 
  • Rada navrhla zastupitelstvu ke schválení aktualizovanou vyhlášku o užívání veřejného prostranství, kde došlo pouze k drobným změnám v sazbách.

Příští termín zastupitelstva města je 21. 6. 2021 v 15h. 

Datum vytvoření: 20.4.2021 / Datum změny: 20.4.2021