Co je nového po jednání Rady města Tišnova 5. srpna?

Rada města Tišnova na prvním srpnovém zasedání ve středu 5. srpna projednala a schválila mimojiného následující body:

 

  • schválila závěr hodnocení a posouzení nabídek zadávacího řízení na veřejnou zakázku "Smuteční síň na Novém hřbitově v Tišnově II.". Vítězem se stala společnost Stavební firma MATYÁŠ s.r.o., sídlem Ochoz u Brna. Nabídka účastníka Stavební firma MATYÁŠ s.r.o. činí 32.428.000,- Kč vč. DPH. Veřejná zakázka bude hrazena z rozpočtu města Tišnova.
  • schválila čerpat investiční fond Městského kulturního střediska Tišnov do výše 245.000 Kč na pořízení projekčního plátna Harkness Clarus do sálu Kina Svratka. Vybrané projekční plátno splňuje všechny požadavky na kvalitní kinoprojekci z hlediska propustnosti zvuku, minimalizace nedostatků směrovosti a nerovnoměrného jasu. Je optimálním řešením projekce při nutné kombinaci 2D a 3D filmů a tím bude zajištěn kvalitní filmový zážitek všem návštěvníkům tišnovského kina.
  • schválila závěr hodnocení a posouzení nabídek zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Prodloužení ulice Wagnerova – II. etapa“ - viz foto - současný stav ulice Wagnerova. Dále schválila uzavření Smlouvy o dílo se společností STRABAG a.s., jako zhotovitelem. Nabídka vítězného účastníka výběrového řízení je 1.770.829,53,- Kč vč. DPH.
  • schválila uzavření „Dohody o potřebnosti a využitelnosti investice“. Jedná se o investiční projekt IROP v rámci MAP Tišnov. Uzavřením dohody (bez finanční spoluúčasti) bere město Tišnov na vědomí vznik subjektu Lesní montessori školky, která bude zapsaná v Rejstříku škol a školských zařízení. Zřizovatelem školky bude Hnízdo – spolek pro komunitní vzdělávání.
  • schválila závěr hodnotící komise ve výběrovém řízení malého rozsahu "Výměna plastových oken a dveří v objektech ul. Ráboňova 116, náměstí 28. října 1708 a K Čimperku 1811" a schválila uzavření smlouvy o dílo s firmou OPENBLU s.r.o. Nabídka vybraného zhotovitele činí 678.122,35 Kč bez DPH. Termín realizace díla 1. - 30. října 2020.
  • schválila dokument Zásady a rozsah volební kampaně pro volby do Zastupitelstva Jihomoravského kraje v roce 2020. Zásady a seznam míst s mobilními plakátovacími plochami budou zveřejněny na webu města Tišnova.
Datum vytvoření: 5.8.2020 / Datum změny: 5.8.2020