Co je nového po posledním jednání Rady města Tišnova?

Rada města Tišnova na jednání ve středu 20.května schválila:

  • uzavření Smlouvy o dílo PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE „Revitalizace nám. Míru v Tišnově – ETAPA 1“ mezi městem Tišnov jako objednatelem a Ing. Petrem Veličkou, jako zhotovitelem.
  • znění výzvy na veřejnou zakázku malého rozsahu "Nákup elektrické rolby na kluziště", a současně jmenovala komisi pro hodnocení nabídek na tuto zakázku.
  • ustavení pracovní skupiny „Adaptace Tišnova na klimatické změny a mitigační opatření“ ve složení: RNDr. Ing. Jaroslav Rožnovský, CSc. (český klimatolog zabývající se suchem, aktuálně pracuje na Českém hydrometeorologickém ústavu), Ing. Jan Bílek (zástupce neformální skupiny „Na to přijdem!“), Ing. Hana Ondrušková (předsedkyně Komise životního prostředí), Mgr. Martin Sebera, Ph.D. (místostarosta města)
  • Dodatek č. 2 ke smlouvě "Smlouva o poskytování služeb Senior taxi". Od 25.5.2020 je tato služba opět v provozu (opatřením vlády bylo zakázáno provozování taxislužby v souvislosti s koronavirovou pandemií).
Datum vytvoření: 26.5.2020 / Datum změny: 26.5.2020