Co je nového po zasedání Rady města Tišnova?

Rada města zasedala ve středu 7.dubna, při celodopoledním jednání bylo projednáváno téměř 50 bodů.Z nich vyplynulo několik, které určitě stojí za zmínku. 

  • Momentálně se zdá, že naše společnost kvůli covidu ustrnula, ale my nechceme, aby se náš spolkový život v Tišnově zastavil. Proto i pro letošní rok schválila rada města dotace pro spolky přes 450 tisíc korun. Byly alokovány dostatečné finanční prostředky pro všechny spolky, které o ně požádaly. Všichni se těšíme, že snad brzy budou moct opět obnovit svoji činnost naplno.
  • Radě města Tišnova byl předložen k doporučení ke schválení v zastupitelstvu města závěrečný účet města Tišnova za rok 2020. Skutečné konsolidované příjmy byly 263.978,9 tis. Kč, tj. 105,9 % upraveného rozpočtu, a skutečné výdaje po konsolidaci jsou 239.886,1 tis. Kč, tj. 73,7 % upraveného rozpočtu. Po přičtení kompenzačního bonusu od státu, který činil 11,6 mil Kč, byl propad výnosu daní oproti předpokládaným téměř 20 mil Kč, pouhých 2,8 mil. Ale i přes nepřízeň způsobenou pandemií tedy město své hospodaření v roce 2020 zvládlo. Podrobně je hospodaření k nahlédnutí na webu: Rozpočet a hospodaření města 2020 | Město Tišnov (tisnov.cz).
  • Byly také schváleny účetní závěrky příspěvkových organizací města, které jsou podrobně k nahlédnutí na webech jednotlivých organizací.
  • Radě města byly předloženy ke schválení zprávy o hospodaření s byty, nebytovými prostorami, kultury a činnosti Centra sociálních služeb. Tyto všechny byly schváleny.
  • Rada města souhlasila s dočasnou instalací 2 sochařských děl Tomáše Medka, absolventa ateliéru sochařství FaVU VUT Brno. Jedná se o umělecká díla zhotovená progresivní technologií 3D tisku z plastu a laminátu s názvem Cloud 2020, které bude umístěno v parku u radnice a Paprika II umístěné ve Farské zahradě.

Více si o jednotlivých bodech můžete přečíst v zápisu z jednání rady města.

Datum vytvoření: 13.4.2021 / Datum změny: 13.4.2021