Cyklostezku na koupaliště oživilo graffiti

V polovině července byla dokončena výmalba podchodu na cyklostezce ke koupališti. Umělci z Tišnova a blízkého okolí provedli tuto výmalbu bez nároku na honorář. Moc děkujeme, že věnovali svůj čas zvelebení našeho města.  A jak sami autoři - ústy „vedoucího“ Martina Goliáše - komentují svoje dílo? „Našimi malbami jsme chtěli ukázat historii lidstva a taky neutěšenou ekologickou situaci. To, že přežití lidského druhu do budoucna záleží na každém z nás. Jakmile si to každý uvědomí, tak se nám náš kulatý domov určitě spraví.“

Při výmalbě použili několik technik od čistého graffiti přes graffiti doplněný malbou a malbou doplněnou graffiti. Tyto techniky a náměty použili již při více zakázkách (např. vodárna Čebín). Malby provádí podle svých vlastních návrhů. Kromě maleb na stěny se zabývaji také malbou obrazů, ilustracemi, portréty, malbami na motorky, auta a helmy pomocí techniky americká retuš.

Datum vytvoření: 30.7.2019 / Datum změny: 30.7.2019