Czech POINT opět v provozu od středy 15. dubna

Vydáním Ukončení mimořádného opatření Ministerstvem zdravotnictví č.j.MZDR15190/2020-2 ze dne 6.4.2020, byla ukončena platnost bodu I/3 mimořádného opatření, a to ve vztahu ke kontaktním místům veřejné správy (Czech POINT) podle zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů –  dochází tedy ke zrušení omezení rozsahu úředních hodin ve vztahu ke kontaktním místům veřejné správy. 

Z tohoto vyplývá, že Czech POINTkontaktní místo veřejné správy Městského úřadu Tišnov (v horní budově na nám. Míru 346) bude opět v provozu od středy 15. dubna, a to pro občany objednané prostřednictvím rezervačního systému >> v určenou hodinu se objednaný občan dostaví před vstup do budovy, zazvoní na podatelnu a poté si jej vyzvedne pracovnice úřadu. 

Ostatních agend městského úřadu se toto opatření netýká.

UPOZORŇUJEME, že i nadále při vstupu do budovy MěÚ platí povinné a striktní používání roušek, hygiena rukou a používání dezinfekčních přípravků!

 

 

Datum vytvoření: 8.4.2020 / Datum změny: 9.4.2020