doc. RNDr. Jan Šmarda

(27.12.1904 Třebíč - 7.12.1968 Brno), botanik. Po absolvování učitelského ústavu nastoupil v r. 1928 jako učitel do Tišnova. O Květnici vydal v r. 1930 studii, jež vyšla v ostravském přírodovědném sborníku. Po vystudování Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity získal v r. 1938 doktorát přírodních věd. Po válce se stal ředitelem Moravského zemského muzea v Brně a o něco později přešel na Masarykovu univerzitu jako vedoucí katedry botaniky. V r. 1962 se stal pracovníkem pozdějšího Geografického ústavu ČSAV, kde působil až do své smrti. Jeho vědecký zájem se upíral hlavně na teplomilnou flóru. Své výzkumy hojně publikoval. Za svého tišnovského působení napsal cennou brožuru Tišnovsko - vlastivědné poměry okresu, která vyšla v r. 1936. Je jedním ze zakladatelů Podhoráckého muzea a prvním kustodem jeho přírodovědných sbírek. Ze Šmardova podnětu byla Květnice v r. 1950 prohlášena přírodní rezervací.

Datum vytvoření: 16.3.2015 / Datum změny: 16.3.2015