Doklad o ekologické likvidaci vozidla (potvrzení o převzetí autovraku do zařízení ke sběru autovraků)

Co k tomu potřebujete: 

Předložte:

  • doklad totožnosti (občanský průkaz),
  • technický průkaz vozidla (TP).
Kde to vyřídíte: 

Doklad o ekologické likvidaci vozidla získáte u zařízení ke sběru nebo zpracovatelského zařízení, které má povolení k nakládání s autovraky (povolení k nakládání s nebezpečnými odpady) a je oprávněno vystavit potvrzení o převzetí autovraku.