Doporučení pro matriční úřady - realizace krizových opatření pro uzavírání manželství a registrovaného partnerství

Datum vyvěšení: 
16.10.2020
Datum sejmutí: 
1.11.2020

MěÚ Tišnov OSVV