Dopravní nehoda se škodou do 100 000 Kč (včetně 100 000 Kč)

Co k tomu potřebujete: 

Řidič u sebe musí mít:

  • řidičský průkaz,
  • osvědčení o registraci vozidla,
  • doklad prokazující pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla,
  • doklad o zdravotní způsobilosti, jde-li o řidiče podle § 87 odst. 3 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
  • průkaz profesní způsobilosti řidiče pro příslušnou skupinu vozidel, jde-li o řidiče podle § 6 odst. 9 a 10 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Kde to vyřídíte: 

Na místě dopravní nehody, s účastníky dopravní nehody, případně svědky a s Policií České republiky, bezprostředně po dopravní nehodě.