DOPRAVNÍ OMEZENÍ >> Uzavírka ulice Koráb od 15. září

Upozorňujeme  občany na úplnou uzavírku ulice Koráb v rámci II.etapy akce „Tišnov –parkoviště u nádraží“, a to v předpokládaném termínu od 15.září do 6.listopadu 2020 v úseku od křižovatky s ulicí Moukovou po kruhový objezd ulice Nádražní.

Jedná se o úplnou uzavírku, kdy objízdná trasa je vedena po silnici č. III/3771 (ulice Nádražní), po silnici č. III/3772 (ulice Janáčkova) a po místní komunikaci č. 94c (ulice Mlýnská), ve městě Tišnov, blíže viz. přiložená situace.

Děkujeme za pochopení

Datum vytvoření: 10.9.2020 / Datum změny: 10.9.2020