Dotace pro rok 2020 navýšeny o 25 % >> žádosti do konce ledna!

Žádosti o dotace v rámci vyhlášeného dotačního programu Podpora činnosti v oblastech sportu a tělovýchovy, kultury, volnočasových aktivit mládeže, prorodinných aktivit, ostatní zájmové činnosti a životního prostředí pro rok 2020 lze podávat do 31.1.2020. Tento dotační program je vyhlašován pro podporu oblastí

  • sportu a tělovýchovy
  • kultury
  • volnočasových aktivit mládeže
  • prorodinných aktivit
  • ostatní zájmové činnosti
  • životního prostředí.

Pro rok 2020 byly v jednotlivých oblastech navýšeny finanční prostředky v rozpočtu města Tišnova o 25 % proti loňskému roku.

Veškeré informace k dotačnímu programu včetně formuláře žádosti naleznete na webových stránkách města Tišnova - Úřad >> Informace >>  Dotační programy města >> Dotační program na rok 2020 - Řádné dotace.

Datum vytvoření: 14.1.2020 / Datum změny: 16.1.2020