Dub letní v areálu nemocnice

Dub letní (Quercus robur)

Dub letní v areálu nemocnice
  • Vyhlášen za památný strom v roce 2008 Městským úřadem Tišnov, odborem životního prostředí.
  • V současnosti je strom chráněn podle zákona č. 114/1992 Sb., ochraně přírody a krajiny, § 46 odst. 1 a 2.
  • Obvod kmene je 4,11 m, výška stromu je 26 m.
  • Ze zákona má každý památný strom ochranné pásmo ve tvaru kruhu o poloměru desetinásobku průměru kmene měřeného ve výšce 130 cm nad zemí. V ochranném pásmu není dovolena žádná pro památný strom škodlivá činnost.
  • Památné stromy je zakázáno poškozovat, ničit a rušit v jejich přirozeném vývoji. Ošetřování památných stromů, zásahy a činnosti v jejich ochranném pásmu je možné provádět jen s předchozím souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody.

V roce 1895 byl Tišnov díky své vynikající poloze a krásnému okolí vyhlášen klimatickým místem. To zvýšilo jeho atraktivitu mezi zejména brněnskými návštěvníky, kteří si do Tišnova jezdili odpočinout a načerpat nové síly. Významným impulsem pro rozvoj bylo zřízení velkého sanatoria doktora Františka Kuthana v letech 1898–1899. Budova byla vystavěna podle projektu brněnského profesora techniky a čelního představitele moravského pozdního historismu Karla Hugo Kepky. Ten pojal sanatorium jako bizarní palácovou stavbu s věží a drobnými detaily, které vycházejí téměř ze všech předešlých stylů. V sanatoriu pobývaly mnohé významné osobnosti kulturního života 20. a 30. let 20. století, za všechny je možné jmenovat básníka Františka Halase, či dramatika Jaroslava Kvapila.

Mondénní budovu obklopoval už od začátku krásný anglický park doplněný malou kaplí. Dub letní v blízkosti vodní nádrže na okraji trávníkové plochy je mohutný zdravý jedinec krásného vzrůstu s vysokou estetickou hodnotou. Je jednou z dominant parku a patří k původním zde vysazeným dřevinám.

Datum vytvoření: 3.2.2014 / Datum změny: 31.3.2015