Efektivní úřad v Tišnově r.č. CZ.1.04/4.1.01/53.00036

Nastavení systému projektového a procesního řízení na MěÚ Tišnov r.č. CZ.1.04/4.1.01/53.00036

Realizací projektu dojde k identifikaci a utřídění procesů, vznikne jejich provázanost s procesní dokumentací a organizační strukturou. Dále dojde k ukotvení jednotlivých projektů a zajištění jejich realizace a to i v době udržitelnosti projektu. Souběžně proběhne především obecné vzdělávání zaměstnanců na MěÚ Tišnov spolu s vedením města v oblasti procesů a projektového řízení a specifické vzdělávání pro manažery.

Cílem projektu je optimalizace, zvýšení kvality a efektivity procesů a podpora kvality řízení projektů.

Dílčí cíle projektu:

  • zefektivnění stávajících procesů a optimalizace jejich řízení
  • zavedení projektového řízení
  • zvýšení kvality poskytovaných služeb
  • snížení administrativní náročnosti úřadem realizovaných činností.

Realizací čtyř na sebe navazujících aktivit dojde k naplnění hlavního i dílčích cílů projektu. Bude proveden procesně-personální audit, vznikne projektová kancelář a dojde ke zhodnocení navržených procesních a personálních změn.

Cílovou skupinou s přímým dopadem jsou zaměstnanci a vedení města Tišnova.

Projekt Nastavení systému projektového a procesního řízení na MěÚ Tišnov r.č. CZ.1.04/4.1.01/53.00036 je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a rozpočtu města Tišnova.

Stav projektu: realizace od 1. 7. 2010 do 31. 8. 2012

Další informace o projektu můžete také nalézt na webových stránkách Evropského sociálního fondu ČR nebo obecněji na portálu odboru strukturálních fondů MV ČR.