Emanuel Ranný

(nar. 29.12.1913 Čuprija v Srbsku), akademický malíř a grafik, pochází ze selského rodu ze Štěpánovic u Tišnova, kde po celý život žije. Absolvoval ŠUŘ v Brně jako žák Petra Dillingera a AVU v Praze, kde ho učil František T. Šimon. Působil jako učitel figurálního kreslení. Zejména jeho grafika dosáhla vysoké umělecké úrovně a je srovnatelná v evropském měřítku.

Datum vytvoření: 16.3.2015 / Datum změny: 16.3.2015