E.ON - oznámení o vytyčování a zaměřování sítí NN

Upozorňujeme občany, že během února bude společnost GEOHUNTER provádět v Tišnově - na základě pověření společnosti E.ON Česká republika - činnosti:

  • Vytyčování průběhů podzemních sítí nízkého napětí, značení ekologickými spreji
  • Geodetické zaměření venkovních a kabelových sítí NN

Pracovníci jsou řádně označeni, taktéž jejich vozidla a na vyžádání se prokáží pověřením společnosti E.ON. S pohybem takto označených pracovníků  není spojen žádný vliv na omezení dodávky elektrického proudu. Výsledek těchto prací je určen pro interní potřeby firmy E.ON a po jejich ukončení nebudou následovat žádné stavební práce.

 

 

Datum vytvoření: 7.2.2020 / Datum změny: 7.2.2020