EPIDEMIE ZNOVU SÍLÍ >> jak BEZPEČNĚ vyřídit vše potřebné na MěÚ?

Žádáme občany,aby v zájmu ochrany vlastního zdraví i zdraví zaměstnanců úřadu pečlivě zvážili nutnost osobní návštěvy městského úřadu a přicházeli pouze v nezbytných záležitostech.

Pro RYCHLÉ A BEZPEČNÉ odbavení na městském úřadě DOPORUČUJEME vždy použít REZERVAČNÍ SYSTÉM.

V ostatních případech doporučujeme

  • s úřadem komunikovat elektronickou cestou,
  • nutnou schůzku s pracovníkem MěÚ telefonicky domluvit předem,
  • využít služeb České pošty
  • nebo vkládat svá podání do schránky na rohové budově úřadu (nám. Míru 346).

I nadále UPOZORŇUJEME návštěvníky MěÚ Tišnov na POVINNOSTI

  • pohybovat se ve vnitřních prostorách úřadu s OCHRANNÝMI PROSTŘEDKY DÝCHACÍCH CEST (ústa, nos) -  respirátor FFP2, nano roušky
  • ihned po vstupu do budovy provést DEZINFEKCI RUKOU,
  • dodržovat dostatečný ODSTUP od jiných osob.

Osoby porušující tato nařízení budou z úřadu vykázány bez odbavení.

 

Děkujeme za pochopení a zodpovědný přístup.

 

Datum vytvoření: 22.11.2021 / Datum změny: 22.11.2021