Evropská komise odsouhlasila český program veřejné podpory COVID – nájemné

Evropská komise odsouhlasila český program veřejné podpory COVID – nájemné

Prostředky ve výši až 5 miliard korun mohou být poskytnuty jako kompenzace podnikatelům, kteří platí nájem za své provozovny a nemohli v důsledku vládních opatření souvisejících s koronavirovou krizí svou činnost vykonávat nebo museli provoz omezit. Podpůrný program má postiženým podnikatelům pomoci překlenout náhlý nedostatek prostředků, kterému mohou čelit v důsledku vládních opatření namířených proti šíření koronaviru.

Podpora bude poskytována ve formě přímých dotací, a to až do výše 50 % původních nákladů na nájemné za měsíce duben, květen a červen 2020, avšak s podmínkou, že pronajímatel souhlasil se snížením původní výše nájemného o 30 %.

Datum vytvoření: 8.6.2020 / Datum změny: 8.6.2020