Financování


Jihomoravský kraj přispěl v roce 2016 částkou 500 000 Kč.

Ministerstvo pro místní rozvoj přispělo v roce 2016 částkou 1 500 000 Kč.

Město realizuje projekt naučné stezky s názvem „Cesty hrdelního práva“, jejíž součástí je 7 zastavení. Každé ze zastavení bude osazeno kamennou stélou a u šibenice bude vystavěna kaple smíření.

Přispěvatel se zavazuje poskytnout městu příspěvek, který bude použit na realizaci výše uvedeného projektu

 


ARTIN, spol. s.r.o.  200 000 Kč

Vodička, a.s. 100 000 Kč

Němec Jiří Stavitel, s.r.o. 100 000 Kč

Koral, s.r.o. 100 000 Kč

GDP Koral, s.r.o. 100 000 Kč

Steinhauser, s.r.o. 150 000 Kč

ČSAD Tišnov, s.r.o. 100 000 Kč

Děkujeme za podporu zajímavého projektu!