František Kuthan (*2.3.1862 - 15.1.1944)

lékař

František Kuthan (*2.3.1862 - 15.1.1944)

František Kuthan se narodil v březnu roku 1862 v Krahulově u Třebíče jako prvorozený syn z devíti dětí. O dvacet let později maturoval s vyznamenáním na gymnáziu v tehdejším Německém Brodu. Poté nastoupil na pražskou univerzitu na studium medicíny. Praxi po promoci získal na interně a očním oddělení v Praze, poté i na interně i chirurgii v Brně, tam mimo jiné u tišnovského rodáka MUDr. Katholického. Doktor Kuthan se později přestěhoval do Tišnova i s ženou Dobruškou, rozenou Odstrčilovou. Měli spolu dva syny, Stanislava a Františka mladšího. Z obou se rovněž stali významní lékaři.
Poté, co byl Tišnov v roce 1895 prohlášen za klimatické místo se studenými lázněmi, rozhodl se doktor Kuthan o čtyři roky později postavit na severozápadním úpatí lesa Klucanina sanatorium a vodoléčebný ústav. Hlavní budova dle návrhu architekta Karla Huga Kepky byla postavena za pouhý rok. Byla tak založena stavba, která výrazně ovlivnila rozvoj města a pomohla jeho propagaci. V sanatoriu byly léčeny choroby nervové, vnitřní a výměny látek. Vyhledávaly je i známé osobnosti společenského života, např. František Halas, Max Švabinský či Jaroslav Kvapil (ten si Tišnov velmi oblíbil).
Doktor Kuthan však kromě sanatoria věnoval čas i veřejnému životu. Byl ve vedení města a více než dvacet let působil i ve Spořitelně města Tišnova, kde se rovněž zasloužil o její rozkvět a hospodářský vzrůst. Spořitelna poté mohla podporovat rozvoj města a různorodé stavební či kulturní činnosti.  
František Kuthan zemřel na začátku roku 1944 po zlomenině nohy v krčku a následném zápalu plic. Nedožil se tak zestátnění jeho sanatoria, které sice po jeho smrti zcela připadlo synům, ale o tři roky později jim bylo odebráno a zestátněno. V padesátých letech se ze sanatoria stala nemocnice s péčí v oborech interny a neurologie.
Po listopadu 1989 byl potomkům doktora Kuthana majetek navrácen. Ti ale v roce 2000 areál věhlasného Kuthanova sanatoria, kde dnes sídlí nemocnice zřizovaná Jihomoravským krajem, odprodali do vlastnictví státu.

Datum vytvoření: 28.1.2014 / Datum změny: 31.3.2015