Gymnázium Tišnov

Škola byla založena 24. 6. 1920 jako městské reformní reálné gymnázium s provizorním umístěním v budově měšťanské dívčí školy. Budova Na Hrádku, která je dodnes hlavním sídlem školy, byla postavena v roce 1924. Tišnovské Gymnázium už je tak víc než 90 let neodmyslitelnou součástí našeho města.

V současné době je zřizovatelem gymnázia JmKÚ. Škola každoročně otevírá jednu třídu osmiletého a dvě třídy čtyřletého studia. Gymnázium navštěvuje 470 studentů, kteří jsou vyučování pedagogickým sborem, složeným ze 42 učitelů. Vyučování probíhá ve třech budovách školy, kde mají studenti kromě svých tříd k dispozici učebny se speciálním vybavením pro výuku odborných předmětů (fyzika, chemie, biologie, informační technologie a další). Ke sportovním aktivitám studenti využívají posilovnu, dva kurty s povrchem z umělé trávy nebo tělocvičnu a halu sousední Sokolovny.

Gymnázium se po učební i technické stránce neustále modernizuje. Škola je součástí mnoha vzdělávacích projektů, například CAF, Comenius nebo Bezpečný internet. Zvláštní pozornost je ve škole věnována výuce cizích jazyků a samozřejmě přípravě k přijímacímu řízení na vysoké školy, u kterých se studenti tišnovského Gymnázia mohou pochlubit víc než 95% úspěšností.

 

Adresa: 
Na Hrádku 20
Obec: 
Tišnov
PSČ: 
66601
Telefon: 
549 410 402