Informace ze schůze Rady města Tišnova

Ve středu 15. července 2015 se uskutečnila schůze Rady města Tišnova č. 16/2015.

Úvodem Rada města Tišnova schválila uzavření Smlouvy o přípravě a pořádání části Mezinárodního hudebního festivalu třinácti měst CONCENTUS MORAVIAE mezi městem Tišnovem a Mezinárodním centrem slovanské hudby Brno. Festival tak bude probíhat s podporou města i v následujících letech. Rada dále schválila zadávací podmínky zakázky malého rozsahu „Nákup vozidla pro Městskou policii Tišnov“. V rámci výběrového řízení byli osloveni 4 dodavatelé k předložení nabídek a kompletní zadávací dokumentace byla zveřejněna rovněž na úřední desce. Poté radní schválili uzavření Dodatku č. 6 k pojistné smlouvě uzavřené mezi městem Tišnov a společností Kooperativa pojišťovna. Tento dodatek upřesnil rozsah majetku města, který bude v následujícím období pojištěn. Rada města Tišnova vzala na vědomí zápis z jednání Komise majetkové, zápis z jednání Komise bytové a zápis z jednání Komise školské, pro děti, mládež a rodinu. Dalším plánovaným bodem bylo schválení jednostranného zápočtu pohledávek a závazků města Tišnova vůči společnosti ALEX kovový a školní nábytek, s.r.o., která dodala nábytek pro nově vybudované učebny Základní školy Smíškova. Na závěr radní schválili závěr hodnotící komise ve výběrovém řízení veřejné zakázky „Tišnov – sanace skalní stěny Pod Květnicí“.

Kompletní zápis z jednání je zveřejněn na: http://www.tisnov.cz/urad/organizacni-struktura/zastupitelstvo-rada-mest...

Datum vytvoření: 23.7.2015 / Datum změny: 23.7.2015