Informační brožura k mimořádným událostem

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje vydal brožurku s užitečnými radami, jak čelit nepříjemným nebo i nebezpečným událostem, které Vás v běžném životě mohou potkat.

Obsah brožurky vychází z informačního projektu „Vaše cesty k bezpečí" a obsahuje všechna témata, která byla v rámci tohoto projektu doposud vydána. Je rozdělena do 3 kapitol - ochrana obyvatelstva, požární prevence a bezpečnost občana a obsahuje celkem 33 témat. Témata jsou doprovázena fotografiemi, které pomohou zejména těm občanům, kteří mají lepší vizuální paměť. Touto brožurkou, stejně jako i celým projektem, Vás provázejí příslušnice Krajského ředitelství HZS Jm kraje, Krajského ředitelství policie Jm kraje a pracovnice Diecézní charity Brno - oblastní charity Břeclav.

Doporučujeme Vám, abyste si brožurku přečetli a, máte-li možnost, vytiskli a uložili doma na místě, kde ji v případě nouze snadno naleznete. Nastane-li ve Vašem životě nějaká nepříjemná událost, budete na ni tak lépe připraveni a méně překvapeni.

Zdroj: www.firebrno.cz

 

Přílohy: 
Datum vytvoření: 7.12.2015 / Datum změny: 7.12.2015