Ing. Ilja Krejčí zemřel

Ing. Ilja Krejčí

V pondělí 13. dubna 2015 zemřel ve věku nedožitých 85 let pan Ing. Ilja Krejčí, první demokraticky zvolený starosta Tišnova po 42 letech komunistické totality. Narodil se v roce 1930 ve Štítině u Opavy v rodině venkovského učitele, která se v pohnutém roce 1938 přestěhovala do Ptení u Prostějova. V letech druhé světové války přišel o oba rodiče, otec zahynul v Osvětimi, matka, vězněná v Brně, zemřela krátce po osvobození. Mladý Ilja se poté s babičkou přestěhoval do Brna, kde vystudoval nejprve průmyslovou školu a následně elektrotechnické inženýrství a strojírenství. Pracoval jako mechanik a konstruktér stavebních strojů a jeho hlavním oborem se stala technologie výroby stavebních hmot a dílců. Útrapy válečné diktatury vystřídalo pronásledování novou diktaturou po roce 1948 pro jeho náboženské přesvědčení. Režim mu nedovolil obhájit předloženou disertační práci a v roce 1958 byl dokonce zatčen pro trestný čin podvracení republiky za hanobení socialistického hospodářství. Po návratu z vězení se dál věnoval své profesi, především na Vysokém učení technickém v Brně, kde byl zařazen jako výzkumný pracovník. Své technické znalosti,  dovednosti a nápady uplatnil v podobě desítek zlepšovacích návrhů a vynálezů. Je také autorem několika patentů, týkajících se zařízení a způsobu výroby betonářských výrobků. Jejich úspěšné zavádění do praxe ve spolupráci s podniky na konci osmdesátých let plynule přešlo v založení vlastní rodinné prosperující firmy.

Zázemí pro svou práci, občanské postoje a v neposlední řadě i četné koníčky našel Ilja Krejčí ve své rodině. Již od mládí se zabýval historií a četbou historické a filozofické literatury. Také se celý život věnoval hudbě. Dobře hrál na kytaru a propojení tohoto koníčku se svým náboženským cítěním uplatnil jako vedoucí tišnovského chrámového dívčího sboru, se kterým sklízel úspěchy po celé republice i v zahraničí. Tato záliba jej také vtáhla do společenského a politického života ve městě po změnách v listopadu roku 1989. Při sestavování kandidátek do prvních demokratických komunálních voleb byl jako nestraník osloven místními představiteli Československé strany lidové a následně se stal jedním z pěti zvolených poslanců za tuto stranu v jednadvacetičlenném zastupitelstvu. Na ustavujícím zasedání 10. prosince 1990 byl jednomyslně zvolen starostou města. Po celé čtyřleté volební období 1990 – 1994 usiloval o vzájemnou spolupráci všech zastupitelů, dalších orgánů a úřadů a obyvatel města s cílem co nejrychlejšího a úspěšného rozvoje Tišnova jako významného centra regionu v nových demokratických podmínkách. Po skončení funkčního období již nekandidoval a z politiky odešel. Věnoval se rodině a rozvoji rodinné firmy.

Poslední rozloučení proběhne v pondělí 20. dubna 2015 v 15.30 hod. v chrámu sv. Václava v Tišnově.

Čest jeho památce!

Autor: Josef Zacpal / Datum vytvoření: 14.4.2015 / Datum změny: 16.4.2015