Ing. Karel Souček

Ing. Karel Souček

1. místostarosta
ODS

karel.soucek@tisnov.cz 
549 439 818 
603 435 634 

 

Do jeho kompetence náleží:

- oblast investic, oblast majetku města, oblast územního plánování a rozvoje města, oblast kultury a cestovního ruchu

Datum vytvoření: 6.11.2018 / Datum změny: 20.12.2018