Ing. Václav Šikula

Ing. Václav Šikula

Místostarosta
ANO 2011

vaclav.sikula@tisnov.cz
549 439 812 
777 707 575 

 

Do jeho kompetence náleží:

-  oblast dopravy, oblast komunálních služeb, oblast životního prostředí, oblast zdravotnictví

Datum vytvoření: 6.11.2018 / Datum změny: 20.12.2018