INSPIRO – středisko volného času Tišnov

Inspiro – středisko volného času Tišnov je školské zařízení pro zájmové vzdělávání, které vzniklo v roce 1999 pro děti a mládež v Tišnově. V průběhu let svoji působnost rozšířilo, odloučená pracoviště naleznete v okolních obcích Dolní Loučky, Doubravník, Katov, Olší, Železné, kde Inspiro také zajišťuje zájmové vzdělávání pro děti a mládež.

Hlavní náplní Inspira je zájmové vzdělávání, tábory a akce pro veřejnost. Zájmové vzdělávání tvoří široká nabídka kroužků, které jsou realizované ve školním roce. Během prázdnin (jarních, letních, podzimních) Inspiro realizuje řadu táborů, jedná se jak o tábory pobytové (sportovní tábor, tábor Vranice, tábor pro rodiče s dětmi, taneční soustředění), tak i o tábory příměstské, o které je stále rostoucí zájem. Inspiro má i nabídku pro dospělé – kurzy, semináře, tvořivé dílny. Mezi akce pro širokou veřejnost se řadí narozeniny Domečku, Pohádkový les, adventní dílny, lyžařské zájezdy, sportovní turnaje. V průběhu roku se Inspiro velmi aktivně podílí na spolupořádání různých akcí – Memoriál Ivo Medka, Václavské hody, Adventní jarmark.

Počet účastníků zájmového vzdělávání je ročně přes 700, táborů se zúčastní přes 250 účastníků a na akce zavítá kolem 3000 účastníků. Chod Inspira, přípravu a realizaci kroužků, táborů a akcí zajišťují 4 pedagogové volného času, 3 nepedagogičtí pracovníci a 60 externích pracovníků. Od školního roku 2012/2013 se rozvinula spolupráce s dalšími organizacemi, které pracují v Tišnově s dětmi a mládeží.

 

Adresa: 
Riegrova 312
Obec: 
Tišnov
PSČ: 
66601
Telefon: 
737 331 437