Jak nás může ovlivnit „blackout“?

Co je to vlastně blackout? Může postihnout i nás? A Jak se vlastně při blackoutu chovat?

Anglickým výrazem „blackout“ jsou označovány rozsáhlé výpadky elektřiny, které vznikají zejména v důsledku mimořádné události v přenosové soustavě a mohou postihnout rozsáhlé území státu, případně i území několika států. Blackoutu často předchází rozpad elektrické soustavy a také vznik ostrovních provozů. Vzhledem k tomu, že je současná společnost do značné míry závislá na dodávkách elektrické energie, mohou rozsáhlé výpadky elektrické energie způsobit nemalé škody.

Příčiny mohou být různé, mezi ty nejpravděpodobnější patří:

  • porucha způsobena přírodními vlivy (větrná smršť, dlouhotrvající sněžení nebo silná námraza, případně kombinace těchto jevů),
  • významný přetok energie ze zahraničních rozvodných soustav (náhlý nárůstu produkce elektřiny),
  • technické poruchy (v místech produkce energie, v přenosové soustavě)
  • lidský faktor,
  • teroristický útok (destrukce trafostanic, prostřednictvím informačních sítí - tzv. kybernetický útok).

Dne 26. března 2015 se uskutečnilo pod hlavičkou Jihomoravského kraje cvičení „BLACKOUT JMK 2015“. Toto cvičení proběhlo štábní formou bez omezení dodávek elektrické energie a dopadu na běžný život obyvatel Jihomoravského kraje. K účastníkům taktického cvičení patřily krizové štáby a úřady, složky Integrovaného záchranného systému JMK, dodavatelé elektrické energie, dopravci, zdravotnická zařízení a dodavatelé vody. Jednalo se celkem o 63 subjektů a 676 účastníků cvičení. Město Tišnov se tohoto cvičení rovněž aktivně účastnilo. 

K tomu, abyste se dozvěděli více o tomto druhu mimořádné události, případně získali informace o doporučených postupech, můžete navštívit webové stránky HZS JMK na adrese http://krizport.firebrno.cz/navody/rady-pro-obcany-blackout?highlightWords=blackout.

Datum vytvoření: 14.4.2015 / Datum změny: 14.4.2015