Jak v Tišnově bezbariérově z perónu či na perón?

Koncem srpna se vedení města „doslechlo“,že má na železniční stanici Tišnov dojít ke zrušení funkce „perónového" výpravčího.Tato na první pohled nenápadná organizační změna, k níž navíc mělo dojít v řádu několika málo dnů, by však vyvolala nemalé obtíže osobám se ztíženým pohybem – tedy především, zdravotně postiženým, seniorům, maminkám s kočárky, cyklistům apod. Proto místostarosta Karel Souček proti této změně ihned písemně protestoval u oblastního ředitelství Správy železnic. Jednání svolaného do Tišnova se pak za vedení osobně účastnil radní Aleš Navrátil, jenž o možných negativních dopadech následně jednal s místními výpravčími a také některými zdravotně postiženými osobami. Vzhledem k neuspokojivé reakci následoval dopis starosty Jiřího Dospíšila přímo generálnímu řediteli Správy železnic. V polovině září pak proběhla na tišnovské radnici schůzka s oblastním ředitelem Správy železnic Brno. Z jednání vyplynulo, že bude i nadále zajištěn převod osob se sníženou schopností pohybu. Bude tedy stále možné pod dohledem proškolené osoby použít bezbariérový přechod z či na nástupiště č. 2 a č. 3. Mohou jej využívat osoby, které ze zdravotních či technických důvodů nezvládnou cestu po schodech. Po příchodu k brance, popřípadě při cestě z nástupiště je zapotřebí dle pokynů informačních tabulí zavolat na uvedené tel. číslo a přidělená osoba Vás bezpečně převede v řádech minut. Vedení města v této souvislosti oceňuje, že se Správě železnic podařilo nalézt řešení, které by podle něj nemělo mít negativní vliv na bezpečnost cestujících. Nezbývá než doufat, že bude fungovat stejně dobře jako v minulosti za vydatného přispění místních výpravčích. 

Datum vytvoření: 25.9.2020 / Datum změny: 14.10.2020