Jaká budou platit pravidla při sportu uvnitř i venku od 11. května?

Od 11.května dojde k dalšímu rozvolňování opatření Vlády České republiky vztahující se i ke sportu a sportovním aktivitám. Podle výkladového stanoviska Národní sportovní agentury bude platit od 11. května 2020 pro organizovaný trénink sportovců na venkovním i vnitřním hřišti:

  • maximálně 100 osob (rozhodčí, sportovci, techničtí pracovníci, organizátoři, pořadatelská služba, realizační tým, zdravotníci, zástupci médií)
  • bez šaten a sprch
  • sportovci při sportování nemusí mít roušku, ostatní osoby na sportovišti roušku mít musejí po celou dobu
  • vzdálenost mezi sportovci a ostatními osobami na sportovišti musí být minimálně 2 metry
  • po skončení každého tréninku musí být provedena desinfekce sportovních pomůcek
  • povoleno pořádání sportovních akcí (turnaje, zápasy, závody...) při splnění výše uvedených podmínek.

Další podrobné informace s výkladovým stanoviskem Národní sportovní agentury k současnému i budoucímu stavu naleznete na www.agenturasport.cz .

Datum vytvoření: 5.5.2020 / Datum změny: 5.5.2020