Jeskyně Pod Křížem

Jeskyně byla náhodně nafárána štolou při těžbě barytu. Jedná se o horizontální krasový kanál bez krápníkové výzdoby. Zajímavostí byl kalcitový sklep vyzdobený až 16 cm velkými krystaly kalcitu medově žluté barvy a 10 m vysoký syntrový vodopád. Výzdoba celé jeskyně byla zcela zničena vandalskými návštěvníky. Všechny tři vstupy byly proto v roce 1984 uzavřeny tišnovskými jeskyňáři, ale jeden byl zachován jako vstup s uzavíratelnou mříží. Cílem bylo navrátit jeskyni přírodní podmínky, neboť vyražením štol nad sebou se stala jeskyně uměle dynamickou a vyschla. Musela být také vyčištěna od nepřírodních materiálů, převážně plechovek, protože se stávala útočištěm nocujících trempů. V posledních letech, kdy se již daří udržet klid u vchodu a v podzemí, se sem opět vrátili i netopýři. Předpokládá se spojitost této jeskyně s jeskyní Královou.

 

Datum vytvoření: 3.2.2014 / Datum změny: 31.3.2015